NEKA VAŠE DETE I U ŠKOLSKOJ 2019/2020.  BUDE ADEKVATNO ZBRINUTO, A VI BEZBRIŽNI!!!

Vrtić MALI ČAROBNJAK je privatna predškolska ustanova koja predstavlja zdravu, podsticajnu i udobnu sredinu za boravak, učenje i razvoj dece predškolskog uzrasta, u zelenoj oazi Višnjičke banje. MALI ČAROBNJAK svim drugarima obezbeđuje uštedu od 10 evra mesečno i subvencije na upis, individualni pristup od strane stručnog i posvećenog osoblja, veliki izbor sadržaja bez dodatnih troškova, zdravu i kvalitetnu ishranu. Sve to je doprinelo da naš vrtić dostigne standard državne ustanove.

Svaki deo vrtića MALI ČAROBNJAK, koji je smešten u privatnoj kući sa tri nivoa, prilagođen je potrebama dece uzrasta od šest meseci do sedam godina. Sa ciljem bezbednog, podsticajnog i radosnog odrastanja dece, u sklopu našeg objekta, ukupne površine od 240 m2, nalaze se: soba za prijem, rekreativna sala, odnosno “zajednička” soba za igru, sobe za rad i rekreaciju, kuhinja, kancelarija i toaleti.

Objekat vrtića MALI ČAROBNJAK opremljen je najsavremenijim video nadzorom i alarmnim sistemom, što garantuje maksimalnu bezbednost dece. Posebno smo ponosni na prelepo dvorište sa 200 m2 travnate površine i mnoštvom rekvizita koji doprinose razvoju motoričkih i senzornih sposobnosti dece, ali i nezaboravnoj igri sa vršnjacima, koja je nužni deo svakog odrastanja. Takođe, objekat je priključen na gradsku mrežu daljinskog grejanja.

Učenje i razvoj dece u vrtiću MALI ČAROBNJAK ostvaruje se po programu Model A, koji sprovode stručni i posvećeni vaspitači sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom. U radu se praktikuje upotreba kvalitetnog didaktičkog materijala i opreme, što garantuje kvalitetno obrazovanje i vaspitanje dece predškolskog uzrasta.

DOBRODOŠLICA

Poštovani roditelji,

 

Hvala vam što ste posetili našu Internet prezentaciju i što se interesujete za predškolsku ustanovu “MALI ČAROBNJAK“.
Nastojaćemo da naša Internet stranica bude ne samo “mesto“ gde ćete moći da nađete što iscrpnije i uvek ažurirane informacije o samoj predškolskoj ustanovi “MALI ČAROBNJAK“, već i “mesto susreta“, koje će i vama i nama omogućiti da razmenimo sve što je od značaja za dobrobit vaše dece smeštene u našoj ustanovi, sve relevantne informacije, sva pitanja i nedoumice koji vas muče i odgovore naših profesionalaca na njih; da razmenimo sve vaše brige i svu našu profesionalnost, kako bi vaša deca odrastala radosna, zdrava i srećna, a vi bili spokojni.
Ukoliko postoje informacije o našoj predškolskoj ustanovi koje bi vam pomogle u odluci da li je “MALI ČAROBNJAK“ pravo mesto za bezbrižno i kvalitetno odrastanje vaše dece, a ne nalazite ih na našem sajtu, možete ih dobiti slanjem poruke na mejl adresu: malicarobnjak2018@gmail.com ili telefonskim pozivom na broj: 065 297 17 11; 060 710 11 05.
Ukoliko ste zainteresovani da svoje dete upišete u našu predškolsku ustanovu, a postoje bilo kakvi specifični podaci o detetu koji podrazumevaju dopunsku dokumentaciju koju treba priložiti (porodični status deteta, zdravstveni status ili specifični podaci o porodici), možete nas  kontaktirati za detaljnije informacije.
Ako se odlučite da, u tako velikom delu dana, brigu o najvrednijem u vašem životu prepustite stručnom timu “MALOG ČAROBNJAKA“ – naići ćete na visoke profesionalne i ljudske standarde, na stručnost i humanost i, nadasve, na konstantnu  posvećenost dobrobiti vaših mališana.
Evaluacije našeg rada ćete, sem osoba zaduženih za to, moći  konstantno da vršite i vi sami, a vaše sugestije, predlozi i primedbe – biće sa krajnjom ozbiljnošću tretirane i predstavljaće “putokaz“ našeg rada u smeru konstantnog podizanja kvaliteta.
U želji da zajedno doprinesemo odgajanju zdravih i srećnih generacija, pozivamo vas da nam se pridružite.
Srdačno,

 

Tim “MALOG ČAROBNJAKA

 

 

OBRASCI ZA UPIS DETETA U PREDŠKOLSKU USTANOVU

 

Sa linkova u nastavku možete preuzeti sledeća dokumenta:

 

ZAHTEV ZA UPIS DETETA u predškolsku ustanovu.

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU DELA TROŠKOVA boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice (privatna predškolska ustanova).

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU UKUPNIH TROŠKOVA boravka dece u predškolskoj ustanovi.

 

UPIS 2019/2020.

 

Prijavu za prijem u predškolsku ustanovu podnosi roditelj, odnosno, staratelj deteta na obrascu preuzetom u predškolskoj ustanovi “MALI ČAROBNJAK“ ili na onlajn obrascu, koji možete preuzeti ovde.

Odluku o prijemu dece donosi centralna komisija, koju imenuje direktor ustanove.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU

 

DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA SVU DECU:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja), kao i izvod za svu decu u porodici, ako imate više dece; za roditelje koji upisuju treće ili četvrto dete, potrebne su fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu;
 • Potvrda iz nadležnog doma zdravlja da je dete sposobno za boravak u kolektivu;
 • Kopija kartona vakcinacije.

 

Sem navedene, potrebna je i sledeća dokumentacija:

 

 DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE RADNO-PRAVNI STATUS RODITELJA (STARAOCA)

Dokumentacija za upis dece čija su oba roditelja zaposlena

– Potvrde iz Fonda PIO o upisanom radnom stažu (privatne i državne firme), za oba roditelja deteta za koje se podnosi zahtev za upis;
– Za vlasnike preduzeća potrebna je fotokopija rešenja o upisu u registar, za oba roditelja deteta za koje se podnosi zahtev za upis.

Potvrde moraju biti zvanične, sa jasno istaknutim nazivom radne organizacije, pečatom, datumom izdavanja i potpisom odgovorne osobe.

Dokumentacija za upis dece čija su oba roditelja nezaposlena

– Izvod iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za oba roditelja deteta za koje se podnosi zahtev za upis.

Dokumentacija za upis dece čija su oba roditelja umetnici

– Rešenje iz Poreske uprave za oba roditelja deteta za koje se podnosi zahtev za upis o utvrđenoj osnovici, potvrda iz Fonda PIO ili potvrda iz Udruženja umetnika.

Dokumentacija za upis dece čiji su roditelji studenti

– Potvrda da su redovni studenti (za tekuću školsku godinu), za oba roditelja deteta za koje se podnosi zahtev za upis.

Dokumentacija za upis dece čiji su roditelji poljoprivrednici

– Uverenje za oba roditelja deteta za koje se podnosi zahtev za upis o ostvarenim prihodima izdato u opštinskoj filijali Poreske uprave ili potvrda iz Fonda PIO.

Dokumentacija za upis dece čiji su roditelji zaposleni u inostranstvu

– Potvrde o zaposlenju, za oba roditelja deteta za koje se podnosi zahtev za upis, koje je overio sudski tumač.

Potvrde moraju biti zvanične, sa jasno istaknutim nazivom radne organizacije, pečatom, datumom izdavanja i potpisom odgovorne osobe.

Dokumentacija za upis dece čiji su roditelji penzioneri

– Rešenje, poslednji ček ili potvrda iz Fonda PIO, za oba roditelja deteta za koje se podnosi zahtev za upis.

 

 DOKUMENTACIJA ZA UPIS DECE IZ OSETLJIVIH GRUPA

Za decu samohranih roditelja (jedan od nabrojanih dokumenata):

– Pravosnažna sudska presuda o razvodu braka (na uvid) ili rešenje o samostalnom vršenju roditeljskog  prava;
– Izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva;
– Ako je jedan od roditelja preminuo, izvod iz matične knjige umrlih ili rešenje nadležnog organa o proglašenju nestalog lica za umrlo.

Za decu u hraniteljskim porodicama ili ustanovama socijalne zaštite:

– Rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu ili Ugovor o hraniteljstvu.

Za decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju:

– Potvrda nadležne zdravstvene institucije.

Za teško obolelu decu:

– Potvrda izabranog pedijatra.

Za korisnike novčane socijalne pomoći:

– Rešenje Centra za socijalni rad da je porodica korisnik novčane socijalne pomoći.

Za decu teško obolelih roditelja:

– Rešenje o invaliditetu ili potvrda izabranog lekara.

Za ostale osetljive kategorije:

– Rešenje, potvrda ili preporuka centra za socijalni rad da je porodica pod određenom vrstom rizika

Za lica na odsluženju kazne:

– Potvrda kazneno-popravne ustanove o izdržavanju kazne.

 

ONLAJN UPIS DECE U PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD

Onlajn upis dece u predškolske ustanove, moguć je za sve ustanove ustanove na teritoriji  Grada Beograda putem nacionalnog Portala eUprava www.euprava.gov.rs.

Uputstvo za slanje zahteva:

 1. Otvorite sajt www.euprava.gov.rs;
 2. Ukoliko imate otvoreni nalog, kliknite na polje „PRIJAVA“ u gornjem desnom uglu i ulogujte na svoj profil; ukoliko nemate otvoreni nalog, kliknite na polje “REGISTRACIJA“ i otvorite nalog;
 3. Kliknite na “eUsluge“;
 4. U odeljku “Životne oblasti“ kliknite na “Porodica“;
 5. U odeljku “Porodica“ kliknite na “Deca“;
 6. Izaberite uslugu “Prijava deteta u predškolsku ustanovu“;
 7. Izaberite željenu predškolsku ustanovu;
 8. Klikom na naziv izabrane predškolske ustanove otvara se formular pod nazivom “Prijava dece u predškolsku ustanovu“ , koji treba popuniti;
 9. Po popunjavanju formulara i po dobijanju rezultata na osnovu unetih podataka, i ako je sve u redu, kliknite na „Podnesi zahtev“;
 10. Po podnošenju zahteva, dobićete obaveštenje da je zahtev podnet, ali i mogućnost interakcije s vrtićem putem formulara pod nazivom: „Upišite poruku“.