Iz prestoničkih predškolskih ustanova u 2018. ispisana čak 44 mališana zbog neplaćenih računa za njihov boravak. Najviše dece koja su morala da napuste obdanište ima na opštini Palilula. 


Roditelji dug za vrtić mogu da plate na nekoliko rata,foto D.Dozet.

Dug roditelja beogradskim vrtićima, na ime neplaćenih računa, smanjen je za trećinu u odnosu na isti period prošle godine, saznajemo u Sekretarijatu za obrazavanje i dečju zaštitu. „Minus“ na računima predškolskih ustanova, završno sa 30. junom, iznose 145,2 miliona dinara, dok je pre godinu dana bio 215,8 miliona dinara.

U izjavi za „Novosti“ Slavko Gak, sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu, ističe da je zadovoljan tempom smanjenja duga koji je u decembru 2016. godine iznosio više od 220 miliona dinara. On ističe da je nađen model kojim se dug postepeno smanjuje, ali bez suvišnog pritiska na roditelje o čijem materijalnom položaju se uvek vodi računa.

– Trudimo se da sa roditeljima, koji ne plaćaju redovno račune, dogovorom nađemo način kako da izmire obaveze – kaže Gak. – Odnos bez pritisaka na roditelje rezultirao je manjim ukupnim dugovanjima. Ispisivanju iz vrtića se pribegava tek kad se iscrpe sve druge mogućnosti. Od početka godine, zbog tri i više neplaćenih računa, iz beogradskih vrtića ispisano je 44 dece, kao zaista krajnja mera. Od 17 predškolskih ustanova, šest je moralo da pribegne meri ispisa. Najviše ispisanih mališana bilo je na Paliluli – 15 i u Zemunu – deset.

Gak ističe da su predškolske ustanove tolerantne za roditelje koji su lošijeg materijalnog statusa, pa neke dozvoljavaju i kašnjenja u plaćanju duža od propisanih tri meseca. On dodaje da postoji i opcija otplate duga na rate, jer ima i slučajeve kada je to nužno.

Najveći pojedinačni dug roditelja iznosi 167.911 dinara za vrtić u Novom Beogradu – navodi Gak. – Reč je o višegodišnjim neizmirenim obavezama porodice koja je u izuzetno teškom materijalnom stanju i zbog čega dete nije ispisano. Ustanova je u procesu dogovora oko načina izmirenja računa. Roditelji čija su deca ispisana iz vrtića, po otplati duga mogu opet konkurisati za mesto u državnim vrtićima.

Zemun potražuje 22 miliona.

Najveća potraživanja od roditelja ima PU „DR Simo Milošević“ u Zemunu – 22 miliona dinara, sledi PU „11. april“ u Novom Beogradu – 16,8, PU „Čika Jova Zmaj“ na Voždovcu – 15,86, Zvezdara – 15,9, Rakovica – 10,64 i PU „Rakila Kotarov Luka“ u Lazarevcu – 10,7 miliona dinara… Najmanja dugovanja ima PU „Lane“ u Grckoj – 750.000 dinara.